Privacy statement

Privacy verklaring de Spiegelsteen.

UW PRIVACY
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik namens de Spiegelsteen, als uw
coach,counselor, trainer een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en over het verloop van het coachingsproces.
De Spiegelsteen spant zich in om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw coach,counselor, trainer heb ik geen juridische beroepsgeheim, wel een morele. De
Spiegelsteen beschouwt alle informatie als vertrouwelijk en deelt , indien nodig, alleen
gegevens over het procesverloop van de begeleiding en dit alleen met toestemming van de
cliënt. De cliënt heeft te allen tijde en als enige toestemming tot inzicht in zijn dossier. Ook
heeft de cliënt de mogelijkheid en het recht om wijzigingen hierin aan te laten brengen. Op
dit recht zal de client gewezen worden bij aanvang van de begeleiding.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of
bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming en of op uw eigen verzoek.
 Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY t.a.v. de facturering
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 Uw naam, adres en woonplaats en uw klantnummer
 de datum van de begeleidingssessie
 een korte omschrijving van de sessie zoals bijvoorbeeld ‘mindfulness consult of
trainingsbijeenkomst ‘
 de kosten van het consult

adresgegevens
De Spiegelsteen
Zandbreeweg 10
7577 BZ Oldenzaal
clara@spiegelsteen.nl

KvK nr. 08138429