Onderwijscoaching

De Spiegelsteen is gespecialiseerd in het  begeleiden mensen die werkzaam zijn in het onderwijs.Het onderwijs is een sector die veel van mensen vraagt en waar mensen voortdurend bezig zijn met leren en ontwikkelingen. Het is goed om dan je eigen leren t.a.v. je competenties en je functioneren scherp te houden.

Ook hier is de basis het leren van je eigen ervaringen. Van daaruit wordt de
verbinding gelegd met het afstemmen op en het communiceren met anderen, met je
werkomgeving. Het doel is verbeteren van je effectiviteit, zowel individueel als in teamverband. Dit alles gebeurt vanuit een expertise van ervaring en scholing. Het onderwijs is een bijzondere sector die om een bijzondere benadering vraagt. Dit kan de Spiegelsteen bieden.

De Spiegelsteen heeft o.a.trainingen en workshops verzorgd

voor: KONOT, SKOTA, VCO,Saxion Hogeschool en Hogeschool Windesheim