Gezinscoaching

Dat opvoeden een complexe taak is en dat je hierbij hulp kunt gebruiken is gelukkig tegenwoordig alom geaccepteerd. De Spiegelsteen biedt hulp bij het opvoeden en bij de het organiseren van meerdere taken die het combineren van werk en privé soms tot een flinke klus
maken.

Gezinscoaching helpt om je gezin goed te laten functioneren, waarbij er
rekening gehouden wordt met de eigenschappen van ieder gezinslid. Keuzes maken,
grenzen stellen en structuur aanbrengen zijn hierbij sleutelbegrippen. Hierdoor
ontstaat er meer duidelijkheid en rust.

“Als we elkaar niet helpen, wie doet het dan?”

 Referenties;  in september 2011 heeft de Spiegelsteen
een betekenisvolle training verzorgd voor het Centum Jeugd en Gezin van de
gemeente Hengelo met als titel “Verbinding”.