Gezinscoaching

Dat opvoeden een complexe taak is en dat je hierbij hulp kunt gebruiken is gelukkig tegenwoordig alom geaccepteerd. De Spiegelsteen biedt hulp bij het opvoeden en bij de het organiseren van meerdere taken die het combineren van werk en privé soms tot een flinke klus
maken.

Gezinscoaching helpt om je gezin goed te laten functioneren, waarbij er
rekening gehouden wordt met de eigenschappen van ieder gezinslid. Keuzes maken,
grenzen stellen en structuur aanbrengen zijn hierbij sleutelbegrippen. Hierdoor
ontstaat er meer duidelijkheid en rust.

“Als we elkaar niet helpen, wie doet het dan?”

De Spiegelsteen werkt o.a. met de methode “Een taal erbij”. Door middel van systemische tafelopstellingen wordt er inzicht en verandering bewerkstelligd in gezinssystemen. Wanneer een individu een verandering ondergaat, werkt dit door op het hele systeem.

Dit wordt vaak ervaren als wonderlijk en het geeft zichtbare verschuivingen in gedrag en gevoel. Bij zowel het individu als ook mogelijk bij andere gezinsleden.

Een-Taal-Erbij