Insights discoveryprofielen

Bij de Spiegelsteen kun je een profiel laten opstellen. Dit
Insights Discovery Profiel is een 20 pagina’s tellend persoonlijk verslag dat
als instrument dient voor zowel individuele ontwikkeling als teamontwikkeling.
Je krijgt er inzicht in jezelf en in anderen mee. Het is een hulpmiddel voor
het leren kennen van je eigen werkstijl in al zijn nuances en het helpt om te
begrijpen welke invloed je stijl heeft op de zakelijke en collegiale relaties.

Een persoonlijk profiel wordt altijd teruggekoppeld in een persoonlijk gesprek. Het geeft
je handvatten om beter te communiceren en je persoonlijke of teameffectiviteit
te vergroten.

Een teamprofiel geeft inzicht in de huidige positie van je organisatie t.a.v.
de teamdoelstellingen, waar je als team naar toe wilt werken en via welk
actieplan dit bereikt zou kunnen worden. Aan de hand van dit teamprofiel kan er
een passende training opgesteld worden, specifiek gericht op de te ontwikkelen
doelgebieden.

Voor meer informatie:

www.insightsbenelux.com 

www.mensiumgroep.nl

Insights factsheet downloaden